به مرکز مشاوره پویان خوش آمدیدانتخابات موسسان انجمن صنفی روانشناسان و مشاوران

هییت موسس


این انتخابات برای تعیین افراد هییت موسس انجمن صنفی روانشناسان و مشاوران می باشد.

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

برای انتخاب رای های خود، بر روی نام یا عکس هر فرد کلیک نموده و تعداد 5 نفر را انتخاب نمایید و سپس بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

الف- هر فردی فقط می تواند به 5 نفر رای بدهد
ب-هر فرد فقط می تواند با یک کد ملی (که متعلق به خود فرد باید باشد)، رای بدهد.
ج- هر فرد فقط یک بار می تواند در رای گیری شرکت نماید، در صورت ورود مجدد، سیستم قبول نخواهد کرد.
د- لطفا همکاران گرانقدر توجه فرمانید که در این مرحله تنها مراکز تحت نظارت بهزیستی می توانند رای بدهند.
و. همکاران لطفا توجه نمایند، کسانی که از طریق گوشی رای می دهند، حتما باید گوشی را در حالت روتیت یا چرخش قرار دهند، تا گزینه انتخاب در کنار نام و عکس هر شخص قرار گیرد.
ن. در انتها حتما بر روی دکمه ارسال کلیک نموده تا انتخابهای شما برای server ارسال گردد.


کلیه حقوق این سایت برای مرکز مشاوره پویان محفوظ می باشد.